Πτυσσόμενη Πέργκολα για Σκίαση και Προστασία από τη Βροχή, η οποία μπορεί να καλύπτει από μόνη της ή σε συνδυασμό με περισσότερες της μίας, μικρές ή και μεγάλες επιφάνειες. Σε μικρό χρονικό διάστημα μαζεύεται ή απλώνει ηλεκτρικά ή και χειροκίνητα απελευθερώνοντας ή καλύπτοντας με διάτρητο (ή όχι) πανί τέντας την επιφάνεια της πέργκολας.

Τοποθετείται σε όλους του χώρους και για όλες τις σχετικές με τη σκίαση και προστασία από τη βροχή χρήσεις, ενώ κατασκευάζεται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά όπως ξύλο και πανί σε διάφορους χρωματισμούς. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι οι δοκοί από ξύλο για την σταθεροποίηση του πανιού της πέργκολας τοποθετούνται ανά διαστήματα και επικάθονται επί των οριζόντιων δοκών – που συνδέουν τα πλαίσια στήριξης της πτυσσόμενης πέργκολας- σε μηχανισμούς κύλισης και έχουν τη δυνατότητα να εξέχουν προβολικά έξω από αυτούς.

Η τοποθέτησή τους είναι σύμφωνη με την κλίση των πλαισίων της κατασκευής. Η μεταξύ τους απόσταση καθορίζεται από το ύψος που έχει η κάθε δοκός από ξύλο επί δύο (Ύψος  x 2 = ενδιάμεση μεταξύ τους απόσταση) ώστε το πανί κατά το μάζεμα να μην εξέχει από τις δοκούς. Αυτή η μικρή μεταξύ τους απόσταση δημιουργεί σταθερή επιφάνεια στο πανί και καλαίσθητη όψη όταν είναι πλήρως ανοιγμένη και ανάλογη όψη όταν είναι κλειστή. Το μάζεμα και άπλωμα της πέργκολας γίνεται με μηχανισμό /  χειροκίνητα ή και με μοτέρ κατά μήκος της κατασκευής (παράλληλα με το κτήριο).

Κατά το μάζεμα δεν συγκρατούνται νερά της βροχής λόγω της κλίσης που υπάρχει. Καθώς η κατασκευή είναι καθήμενη επί των οριζόντιων δοκών καθώς και του μεγέθους των δοκών από ξύλο (βάρος) είναι σταθερή στις έντονες καιρικές συνθήκες.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ